همایش های انجمن

تحولات ساختار سنی جمعیت ایران

ششمین همایش انجمن جمعیّت‌شناسی ایران با عنوان “تحوّلات ساختار سنّی جمعیّت ایران و پیامدهای آن” روزهای 17 و 18 آبان ماه 1391 در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد. این همایش در پنج محور “پویایی ساختار سنّی جمعیّت در ایران”، “پیامدهای جمعیّتی تحوّلات ساختار سنّی”، “پیامدهای اقتصادی تحوّلات ساختار سنّی”، “پیامدهای

ادامه مطلب »

مهاجرت در ایران

پنجمین همایش انجمن جمعیّت‌شناسی ایران با عنوان “مهاجرت در ايران” در روزهای 4 و 5 اسفند ماه 1388 در سالن همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. این همایش با همکاری مركز آمار ايران، صندوق جمعيّت سازمان ملل مّتحد، پژوهشكده‌ی آمار، مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعيّتی آسيا و اقيانوسيه، دفتر

ادامه مطلب »

جمعیت، برنامه‌ریزی و توسعه پایدار

تعامل جمعيت و توسعه و اهميّت فزاينده‌ي اين تعامل، جمعيّت‌شناسي را به صورت يكي از رشته‌هاي دانشگاهي درآورده است كه ارتباط تنگاتنگي با برنامه‌هاي توسعه‌ي پايدار دارد. يكي از عواملي كه به‌ طور فزاينده‌اي منجر به تقويّت ابعاد كاربردي جمعيّت‌شناسي شد، اهميّت وقوف به ساختار و ويژگي‌هاي جمعيّت در برنامه‌ريزي‌هاي

ادامه مطلب »

بررسی منابع آمارهای جمعیتی

سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران با موضوع بررسی منابع آمارهای جمعیتی با تاکید بر سرشماری عمومی نفوس و مسکن : چالش ها و راهکارها در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۴ تا ۳۰ آذر ۱۳۸۴ توسط انجمن جمعیت شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.

ادامه مطلب »