مهاجرت در ایران

پنجمین همایش انجمن جمعیّت‌شناسی ایران با عنوان “مهاجرت در ايران” در روزهای 4 و 5 اسفند ماه 1388 در سالن همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. این همایش با همکاری مركز آمار ايران، صندوق جمعيّت سازمان ملل مّتحد، پژوهشكده‌ی آمار، مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعيّتی آسيا و اقيانوسيه، دفتر سلامت خانواده و جمعيّت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، سازمان ثبت احوال كشور، سازمان فرهنگي-هنري شهرداري تهران، سازمان تحقيقات و مطالعات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت كشور برگزار شد.

محورهای همایش:
• داده‌ها و ارزیابی: (تعاریف و مفاهیم، جمع‌آوری، پردازش و شاخص‌ها)
• علل و عوامل مؤثر بر مهاجرت: (جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)
• روندها: (گذشته، حال و چشم‌اندازها)
• پیامدها: (مهاجرت و بازتوزیع جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی، مهاجرت و حاشیه‌نشینی، مهاجرت و تحرک جمعیت، مهاجرت و سلامت، مهاجرت به شهر تهران و کلان ‌شهرها، مهاجرت، آسیب‌ها و امنیت اجتماعی ، مهاجرت و توسعه)
• سیاست‌گذاری‌ها: (اهداف، روش‌ها و پیامدها)