همایش های انجمن

فراخوان مقاله کنفرانس آنلاین «امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه»

کنفرانس ملی امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه در بهمن ماه سال جاری به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. اهداف کنفرانس انجام نیاز سنجی های مرتبط با حوزه اجتماعی در برنامه از منظر نخبگان شناسایی دیدگاه های صاحب نظران و کارشناسان آماده سازی دستگاه ها برای ورود به مرحله تهیه

ادامه مطلب »

برگزاری همایش و نشست علمی “اخلاق و فرهنگ شهرنشینی” توسط انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

اطلاعیه خیلی  مهم اساتید، پژوهشگران، دانشجویان ارجمند با درود گرم و آرزوی تندرستی؛ همانگونه که در جریان قرار گرفته­اید بر حسب نیاز جامعه و شرایط اجتماعی در حال گذار که در آن هستیم برگزاری همایش و نشست علمی “اخلاق و فرهنگ شهرنشینی” توسط انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

ادامه مطلب »
فراخوان همایش اخلاق و فرهنگ شهر نشینی

فراخوان همایش اخلاق و فرهنگ شهر نشینی

محورهای همایش: شهرنشینی و جنسیت: نقش زنان در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی، زنان حاشیه­ای در متن اجتماعی شهرها، زنان و امنیت شهری و… شهرنشینی وخانواده: گسترش شهرنشینی و تغییر کارکردهای خانواده(فرصت یا تهدید)، خانواده و زندگی شهری و سبک زندگی، تاثیر نهاد خانواده بر اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، موانع شخصیتی ایرانیان

ادامه مطلب »
پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس ملی انجمن جمعیت شناسی ایران

همانگونه که مستحضرید بررسی تحولات جمعیت و سرمایه انسانی، یکی از ارکان اساسی سیاست های کلی جمعیت و برنامه ریزی های توسعه می باشد. توسعه همه جانبه در حوزه های آموزش و بهداشت، بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال مولّد از ابعاد مهم و راهبردی بهره وری سرمایه انسانی در کشور

ادامه مطلب »