چهارمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران

همایش کنکاش های مفهومی و نظری

چهارمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران

سه شنبه و چهارشنبه 28 و 29 خرداد 98 ساعت 8 تا 18:30
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تالار ابن خلدون