کارگاه ها

مسابقه كارآفرينى (رقابت ايده‌ها)

داوران:– دکتر ملیحه حدادمقدم، هيئت علمى دانشكده علوم اجتماعى– دكتر رسول صادقى، هيئت علمى دانشكده علوم اجتماعى– دكتر مهدى نورى، هيئت علمى دانشكده اقتصاد تاریخ برگزاری:

کارگاه آشنایی با رگرسیون لوجستیک

💢انجمن علمی دانشجویی جمعیت‌شناسی دانشگاه یزد با همکاری انجمن جمعیت‌شناسی ایران- دفتر یزد برگزار می‌کند: ❇️کارگاه آشنایی با رگرسیون لوجستیک ✳️مدرس: آقای دکتر محمد ترکاشوند

ثبت نام کارگاه آموزشی SPSS

 معاونت پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی با همکاری انجمن جمعیت‌شناسی ایران (دفتر منطقه‌ای غرب و شعبه همدان) و انجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی دانشگاه

کارگاه آشنایی با رگرسیون لوجستیک

انجمن علمی دانشجویی جمعیت‌شناسی دانشگاه یزد با همکاری انجمن جمعیت‌شناسی ایران- دفتر یزد برگزار می‌کند: کارگاه آشنایی با رگرسیون لوجستیک مدرس: آقای دکتر محمد ترکاشوند