کارگاه آموزشی کاربرد تحلیل های چند سطحی در مطالعات اجتماعی

برگزاری كارگاه اموزشی كاربرد تحليل های چند سطحی( HLM) در مطالعات اجتماعی
به اطلاع اعضا محترم می رساند كه دفتر انجمن جمعيت شناسی ايران در دانشگاه يزد كارگاه آموزشی كاربرد تحليل های چند سطحی ( HLM) در مطالعات اجتماعی را با حضور دانشجويان و محقيقن جمعيتی و علوم اجتماعی در روز ١ خرداد ماه ١٣٩٧برگزار نمود
اين نشست توسط آقای دكتر محمد تركاشوند عضو هيات علمی دانشگاه يزد ارائه گرديد