همایش های انجمن

جمعیت، برنامه‌ریزی و توسعه پایدار

تعامل جمعيت و توسعه و اهميّت فزاينده‌ي اين تعامل، جمعيّت‌شناسي را به صورت يكي از رشته‌هاي دانشگاهي درآورده است كه ارتباط تنگاتنگي با برنامه‌هاي توسعه‌ي پايدار دارد. يكي از عواملي كه به‌ طور فزاينده‌اي منجر به تقويّت ابعاد كاربردي جمعيّت‌شناسي شد، اهميّت وقوف به ساختار و ويژگي‌هاي جمعيّت در برنامه‌ريزي‌هاي

ادامه مطلب »

بررسی منابع آمارهای جمعیتی

سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران با موضوع بررسی منابع آمارهای جمعیتی با تاکید بر سرشماری عمومی نفوس و مسکن : چالش ها و راهکارها در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۴ تا ۳۰ آذر ۱۳۸۴ توسط انجمن جمعیت شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.

ادامه مطلب »