همایش های انجمن

فراخوان همایش اخلاق و فرهنگ شهر نشینی

فراخوان همایش اخلاق و فرهنگ شهر نشینی

محورهای همایش: شهرنشینی و جنسیت: نقش زنان در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی، زنان حاشیه­ای در متن اجتماعی شهرها، زنان و امنیت شهری و… شهرنشینی وخانواده: گسترش شهرنشینی و تغییر کارکردهای خانواده(فرصت یا تهدید)، خانواده و زندگی شهری و سبک زندگی، تاثیر نهاد خانواده بر اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، موانع شخصیتی ایرانیان

ادامه مطلب »
پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس ملی انجمن جمعیت شناسی ایران

همانگونه که مستحضرید بررسی تحولات جمعیت و سرمایه انسانی، یکی از ارکان اساسی سیاست های کلی جمعیت و برنامه ریزی های توسعه می باشد. توسعه همه جانبه در حوزه های آموزش و بهداشت، بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال مولّد از ابعاد مهم و راهبردی بهره وری سرمایه انسانی در کشور

ادامه مطلب »

همایش تحلیل نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

انواع سرشماری‌ها به‌خصوص سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از مهم‌ترین روش‌های تهیه‌ی آمارهای اقتصادی – اجتماعی است که از دیرباز مورد توجه دولت‌مردان و تصمیم‌گیران بوده است. با توجه به این که ایران کشوری در حال توسعه یا در حال گذار است، انجام سرشماری و تحلیل نتایج آن بر

ادامه مطلب »

همایش ملی یک سال پس از زلزله کرمانشاه

هدف همایش، احصا و جمع آوری تجربیات پژوهشی و آکادمیک در دانشگاه های کشور و در میان پژوهشگران و صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی پیرامون زلزله کرمانشاه و پیامدهای اجتماعی آن است.در راستای تحقق این هدف ضرورت دارد اقدامات صورت گرفته در زمینه مددرسانی به زلزله زدگان از سوی نهادهای

ادامه مطلب »

همایش بین المللی مطالعات ایرانیان دور از وطن

دایاسپورا یا دوری از وطن به تجربه ای آشنا و فراگیر در متن جامعه معاصر بدل شده است و توجه گفتمان های (آکادمیک، غیر آکادمیک)،  بازنمایانه و سیاستی فزاینده ای را به خود جلب کرده است. چرخه ای از عوامل و زمینه های زیست محیطی، سیاسی و فرهنگی و تکنولوژیک

ادامه مطلب »