نشست علمی با موضوع مهاجرت و نقش آن در تغییر و تحولات جمعیتی

انجمن جمعیت شناسی ایران با همکاری کارگروه مطالعات جمعیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار می کند :

برای دسترسی به نشست آنلاین از لینک زیر استفاده نمائید:
https://iki.ac.ir/live