نشست تغییرات اقلیمی و مهاجرت های اکولوژیک

📔سلسله نشست های تحولات اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر

نشست دوم:
🔹تغییرات اقلیمی و مهاجرت های اکولوژیک

سخنرانان:

رسول_صادقی

محمد_درویش

🗓 دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، ساعت 17

🏡سالن حافظ

🔹برنامه به صورت حضوری برگزار می گردد.

🔹ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

💢انجمن جمعیت شناسی ایران💢

💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢

🆔 @iranianhht