فراخوان ارسال آثار برای نخستین کنگره بین المللی جمعیت پایدار، آینده مطمئن و دومین جشنواره هنر در مامایی

سیاست گذاری جمعیتی یکی از انواع سیاست گذاری در جهان معاصر است که جمعیت را موضوع خود قرار داده، ضمن بررسی آن از جهات مختلف تحولات جمعیت را در ارتباط با سایر موضوعات کلان یک جامعه بررسی می کند. سیاست های جمعیتی مجموعه ای از اصول و تدابیر و تصمیمات مدون جمعیتی است که از سوی دولت ها اتخاذ می شود و حدود فعالیت های دولت را در ارتباط با مسائل جمعیتی و یا اموری که نتایج جمعیتی را به دنبال دارند، تعیین می کند. هدف از این سیاست ها حفظ تعادل پویای ساختار کلی جمعیت است.

با شروع قرن بیست و یکم ، ناهمگنی چالش های جمعیتی در سراسر دنیا بیش از پیش رخ نموده و جهان با طیف گسترده ای از موضوعات جمعیتی و چالش های اجتماعی رو به رو شده است. امروزه مسئله جمعیت و سیاست های مرتبط با آن ، دغدغه بسیاری از کشورهای دنیاست. تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی نشان می دهد که کشور ایران پس از تجربه کاهش باروری وارد مرحله جدیدی از تغییرات جمعیتی شده است. مشخصه اصلی این دوره جدید تحولات جمعیتی نه تنها افزایش جمعیت نیست، بلکه کاهش مداوم و مستمر باروری کمتر از حد جانشینی در درجه اول و سپس کاهش شدید رشد سالانه جمعیت، رشد منفی در آینده نزدیک، سالخوردگی جمعیت  است که به مسئله مهم جمعیتی تبدیل شده است. سیاست هاي کلی جمعیت که آینده نگرانه تدوین شده است، رویکردی جامع به جوانی، پویایی و سلامت نسل دارد. در راستای این سیاستها، توجه همه جانبه به راهبردهای علمی ارتقا سلامت خانواده در سطوح آموزشی و اجرایی و تغییر دیدگاه های فرهنگی راهگشا خواهد بود.  لذا با توجه به سیاست های کلی جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، انجمن جمعیت شناسی ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اولین کنگره بین المللی جمعیت پایدار، آینده مطمئن و دومین جشنواره هنر در مامایی را برگزار می کند.

:: تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات/ آثار: 15 شهریورماه 1402
تاریخ برگزاری : 24 و 25 آبان ماه 1402