دکتر محمد جلال عباسی شوازی

انالله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت دکتر سید محمد امین قانعی راد، استاد آگاه، متعهد و فرهیخته جامعه شناسی و رئیس سابق انجمن جامعه شناسی ایران مایه تاثر و اندوه اندیشمندان و محققین علوم اجتماعی کشور گردید. فقدان این استاد عزیز که با شناخت عالمانه و دقیق از مسائل اجتماعی همواره دغدغه بهروزی و سعادت ملت فهیم ایران را در سر داشت، و شجاعانه از توسعه همه جانبه کشور عزیز ایران دفاع می نمود امروزه بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

از طرف هیات مدیره و اعضاء انجمن جمعیت شناسی ایران، ضایعه بزرگ و اندوه از دست دادن این استاد فقید را به خانواده گرامی قانعی راد، و نیز به اعضاء انجمن های علوم اجتماعی ایران، جامعه شناسان و جمعیت شناسان کشور تسلیت عرض نموده، و از حضرت باریتعالی برای آن مرحوم مغفور علو درجات مسئلت داریم. روحش شاد و راهش پاینده باد.

محمد جلال عباسی شوازی رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران