دفاتر انجمن در استان ها

نام دانشگاه مسئول شماره تماس پست الکترونیک آدرس
دانشگاه یزد دکتر عباس عسکری ندوشن 035-31233325 aaskarin@yazd.ac.ir یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه - دانشکده علوم اجتماعی (ساختمان نبوت)، طبقه دوم
دانشگاه همدان دکتر حاتم حسینی 081-38381601 h-hosseini@basu.ac.ir همدان، خیابان مهدیه، رو به روی پارک مردم، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، طبقه‌ی اول، اتاق ۲۰۹.
دانشگاه شیراز دکتر علی یار احمدی 36134414 ahmadi@rose.shirazu.ac.ir شیراز، بلوار جمهوری اسلامی، ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز
دانشگاه تبریز دکتر توکل آقایاری هیر 041-33356013 t.aghayari@tabrizu.ac.ir آذربایجان شرقی،تبریز، بلوار ۲۹بهمن،دانشگاه تبریز