ترکیب و آغاز فعالیتهای هشتمین دوره هیات مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران

به نام خداوند جان و خرد

اعضاء محترم انجمن جمعیت شناسی ایران

با سلام و احترام،

در پی برگزاری هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران، در روز چهارشنبه 16 اسفندماه 1402، جلسه هیأت مدیره منتخب با حضور هیات رئیسه برگزارکننده مجمع عمومی و اعضای هیات مدیره دوره هفتم در روز سه شنبه 22 اسفند ماه برگزار شد و در خصوص انتقال مسئولیت به هیات مدیره جدید بحث و گفتگو شد.

سپس هیات مدیره جدید در اولین جلسه خود با اجماع و به اتفاق آراء مسئولیت های انجمن را به شرح زیر مشخص کردند:

🔹 آقای دکتر محمد میرزایی به عنوان رئیس انجمن

🔹 آقای دکتر ابوالقاسم پوررضا به عنوان نائب رئیس انجمن

🔹 دکتر رسول صادقی به عنوان خزانه ­دار

🔹 آقایان دکتر حاتم حسینی و دکترعسکری ندوشن به عنوان سایر اعضاء اصلی هیات مدیره

آقایان دکتر صدرالدین بلادی موسوی و دکتر محمدحسین نجاتیان به عنوان بازرسین انجمن در این دوره انتخاب 🔹 شدند .