انتخابات هیئت مدیرە‌ی انجمن جمعیت‌شناسی ایران برای دوره هشتم برگزار شد

پیرو اطلاعیه‌ی انجمن جمعیت‌شناسی ایران مبنی بر برگزاری مجمع عمومی به منظور شرکت اعضا در هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن، در روز چهارشنبه، شانزدهم اسفند ماه ١٤٠٢، این انتخابات در محل دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن کنفرانس انجمن‌های علمی، و با حضور نماینده‌ی وزارت عتف در کمیسیون انجمن‌های علمی کشور، به‌عنوان ناظر، برگزار شد.

در آغاز جلسه، ابتدا دکتر محمد میرزائی، رئیس انجمن جمعیت‌شناسی ایران، گزارشی از عملکرد انجمن در دوره هفتم را ارائه نموده و سپس، دکتر فاطمه ترابی، خزانه‌دار انجمن نیز گزارشی از وضعیت مالی و ترازنامه انجمن را به اطلاع حضار در جلسه رساندند که مورد تأیید بازرسان انجمن و نماینده وزارت عتف قرار گرفت.
در ادامه، پس از ارائه‌ی توضیح‌های لازم توسط ناظر وزارت عتف و تأکید بر رعایت آئین‌نامه‌ی انتخابات اعضای انجمن‌های علمی، برگه‌های رأی توزیع و اعضا کاندیداهای موردنظرشان را انتخاب کردند.

در نهایت،پس از شمارش آرا، نتایج انتخابات به‌صورت زیر اعلام شد:

🔴 اعضای اصلی هیئت مدیره:

🔹دکتر رسول صادقی؛ دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران
🔹دکتر محمد میرزائی، استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران
🔹دکتر حاتم حسینی، دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا
🔹دکتر ابوالقاسم پوررضا، استاد دانشگاه علوم‌ پزشکی تهران
🔹دکتر عباس عسکری ندوشن، دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه یزد

🔴 اعضای علی‌البدل هیئت مدیره:

🔸دکتر یعقوب فروتن، دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه مازندران
🔸دکتر سعید خانی، استادیار جمعیت‌شناسی دانشگاه کوردستان

⚫ اعضای اصلی بازرس:

🔹آقای صدرالدین بلادی موسوی، کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی، مرکز آمار ایران
🔹دکتر محمدحسین نجاتیان، جمعیت‌شناس و بازنشسته‌ی مرکز آمار ایران

🔵 عضو علی‌البدل بازرس:

🔸دکتر محسن ابراهیم‌پور، دانشیار جامعه‌شناسی جمعیت، مؤسسه‌ی پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه‌ی روستایی

🔴لازم به ذکر است که سرکار خانم دکتر فاطمه ترابی، دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، به‌عنوان نفر چهارم، آرای لازم را کسب نمودند. با این وجود، بر اساس آیین‌نامه‌ی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت عتف، از هر مؤسسه دو نفر که بیشترین آراء را کسب کنند می‌توانند در ترکیب اصلی هیئت مدیره قرار بگیرند.

🌹ضمن سپاس از اعضای دوره‌ی قبل هیئت مدیره، که در شرایط بسیار سخت سال‌های اخیر، با اقدامات و فعالیت‌های صادقانه و خالصانه‌ی خود، انجمن را در انجام رسالت‌هایش یاری رساندند، برای اعضای هئیت مدیره دوره جدید آرزوی توفیق روزافزون را داریم.