آشنایی با نرم افزار GIS و کاربرد آن در علوم اجتماعی

برگزاری كارگاه اموزشی اشنايی با نرم افزار GIS و كاربرد ان در علوم اجتماعی
به اطلاع اعضا محترم می رساند كه دفتر انجمن جمعيت شناسی ايران در دانشگاه يزد كارگاه آموزشی اشنايی با نرم افزار GIS و كاربرد ان در علوم اجتماعی را با حضور دانشجويان و محقيقن جمعيتی و علوم اجتماعی در روز يكشنبه ١١ آذر ١٣٩٧ برگزار نمود
اين نشست توسط آقای محمد يزدانی كارشناس ارشد برنامه ريزی شهری ارائه گرديد