افتتاح دفتر استانی انجمن جمعیت شناختی ایران در دانشگاه یزد

نخستین دفتر انجمن جمعیت شناسی استانی کشور در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد گشایش یافت و دکتر «عباس عسکری ندوشن» عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد به عنوان نخستین مسئول دفتر استانی انجمن جمعیت شناسی ایران در دانشگاه یزد معرفی شد.

ريیس دانشگاه یزد در آيین افتتاح دفتر استانی انجمن جمعیت شناختی ایران در این دانشگاه، دانش جمعیت شناسی را  دانشی کاربردی برای حل معضلات جامعه دانست .

دکتر «محمد صالح اولیاء» ضمن ابراز خرسندی از راه‌اندازی دفتر انجمن جمعیت‌شناسی در دانشگاه گفت: این حوزه مطالعاتی در برگیرنده مسائل متعدد و مختلف اجتماعی است که با کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی می‌توان اقداماتی را در جهت کاهش آنها انجام داد . وی با اشاره به توانمندی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه نيز اظهار كرد: این توانمندی و ظرفیت بالای علمی که در دانشکده وجود دارد می‌تواند در جهت کاهش مسائل اجتماعی استان یزد نیز مؤثر باشد

دکتر «محمد جلال عباسی شوازی» رییس انجمن جمعیت شناسی ایران، جمعیت شناسی را زیربنا و ستون مطالعات اجتماعی دانست .

وی با اشاره به اهمیت این حوزه مطالعاتی شناخت صحیح جمعیت را یکی از لوازم سیاست‌گذاری‌های اصولی دانست و گفت: عدم شناخت جمعیت نتایجی وخیمی در پی دارد که می تواند روند توسعه یک جامعه را دچار اختلال کند .

وی تأکید کرد: نتیجه طبیعی عدم شناخت جمعیت، ایجاد درک نادرست در بین تصمیم‌گیرندگان است که این مسئله به دنبال خود سیاست‌گذاری‌های نادرست و اتخاذ روش‌های اشتباه را در پی دارد .

عباسی شوازي با اشاره به وضعیت باروری به عنوان مؤلفه اصلی جمعیت‌شناختی، بحث جمعیت را پویا و چند بعدی دانست که از پیچیدگی‌های ویژه‌ای برخوردار است .

رییس انجمن جمعیت‌شناسی ایران تصریح کرد: در دهه‌های گذشته به ویژه پیش از انقلاب ما شاهد کاهش نرخ باروری هستیم، همزمان با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357، نرخ باروری افزایشی به میزان 10 تا 15 درصد را به دنبال داشته است كه نتیجه این افزایش در نرخ باروری، ایجاد جمعیت جوان در دهه 1360 بود .

وی مدیریت منابع را با توجه به تعداد جمعیت ضروری دانست و تأکید کرد: جوامع در حال گذار اصولاً با چالش‌های جمعیت شناختی زیادی مواجهه هستند .