سامانه نشريه «نامه انجمن جمعيت شناسي ايران»

بسمه تعالي

اعضا محترم انجمن جمعيت شناسي ايران

با سلام و احترام

به اطلاع مي رساند سامانه نشريه «نامه انجمن جمعيت شناسي ايران» به آدرس 

http://www.jpaiassoc.ir

  تهيه و بارگزاري شده است. ضمنا از شماره 15 به بعد مجله در آن منعكس و مراتب جهت اطلاع و بهره برداري ايفاد مي گردد از اين پس دريافت مقالات جهت بررسي و انجام داوري فقط از طريق سامانه صورت مي پذيرد. عزيزان مي توانند با مطالعه راهنما، اقدام به ارسال مقالات نمايند.