انتخاب رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران

هیات مدیره جدید انجمن جمعیت شناسی ایران در اولین جلسه خود در مورخه 9 خردادماه 1396، با توجه به سوابق ارزشمند و نیز رای ماخوذه در مجمع عمومی انجمن، جناب آقای دکتر محمد جلال عباسی شوازی استاد جمعيت‏شناسي دانشگاه تهران را به عنوان رئیس جدید انجمن برای یک دوره سه ساله انتخاب نمود. دکتر عباسی طی 15 سال گذشته فعالیتهای چشمگيري در تاسیس انجمن و تداوم فعالیتهای آن داشته، و  به عنوان دبیر، نایب رئیس و بازرس انجمن خدمت نموده است.  ایشان علاوه بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی، یکی از بنیانگذاران انجمن جمعیت شناسی آسیا می باشند و طی دو دوره در سالهای 2009 الی 2012 به عنوان نایب رئیس و رئیس انجمن جمعیت شناسی آسیا خدمت نمودند.

هم‏چنين در اين جلسه جناب آقای دکتر ابوالقاسم پوررضا، استاد اقتصاد جمعیت و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان نایب رئیس انجمن ، جناب آقای دکتر حسن عینی زیناب، استادیار جمعیت شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به عنوان خزانه دار انجمن در هیات مدیره جدید انتخاب شدند. هیات مدیره و اعضاء انجمن جمعیت شناسی ایران، مراتب تقدیر و سپاس خود را به جناب آقای دکتر محمد میرزائی استاد جمعيت‏شناسي دانشگاه تهران  به خاطر خدمات خالصانه و ارزشمندشان به عنوان رئیس سابق انجمن طي چهار دوره و براي 12 سال و نيز  به سایر اعضاء هیات مدیره انجمن طي دوره‏هاي قبل اعلام داشتند.