گردهمایی خانواده علوم اجتماعی ایران به مناسبت روز علوم اجتماعی

به مناسبت روز علوم اجتماعی گردهمایی خانواده بزرگ علوم اجتماعی ایران با محوریت گفت‌وگوی بین نسلی برگزار می‌شود.

این برنامه که روز دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۲ به صورت حضوری در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود به همت انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن جامعه‌شناسی ایران، انجمن جمعیت‌شناسی ایران و انجمن انسان‌شناسی ایران ترتیب داده شده است.

حضور در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است.