کارگاه آموزشی و تخصّصی آنلاین: کاربُرد Excel در برآورد و تحلیل شاخص‌های جمعیّتی

انجمن جمعیت‌شناسی ایران – دفتر منطقه‌ی غرب برگزار می‌کند.

✅ کارگاه آموزشی و تخصّصی آنلاین:
کاربُرد Excel در برآورد و تحلیل شاخص‌های جمعیّتی

🗳 با ارا‌ئه‌ی گواهی معتبر و رسمی از انجمن جمعیّت‌شناسی ایران (PAI)

✅ مدرّس: رضا تیموری ارشد؛
دانشجوی دکتری جمعیّت‌شناسی در دانشگاه تهران

🗒زمان: چهارشنبه و پنج‌شنبه، ٤ و ٥ خرداد ماه ١٤٠١،
⏰ ساعت١٦:٠٠ تا ١٨:٠٠
⌛ مهلت ثبت‌نام تا ٣١ اردیبهشت ١٤٠١
💰 هزینه‌ی ثبت‌نام:

❶ غیر دانشجو: ١٢٠ هزار تومان
❷ دانشجویان جمعیّت‌شناسی: ١٠٠ هزار تومان

📖 برای ثبت‌نام و کسب اطّلاعات بیشتر با شماره‌ی همراه ٠٩١٨٢٢٣١٣٢١ به نام رضا تیموری ارشد و یا ایمیل
reza.t.a.basu@gmail.com

تماس بگیرید.
🌹🌾🌴🌹