چهارمین همایش ملی روز علوم اجتماعی

چهارمین همایش ملی روزعلوم اجتماعی و بزرگداشت زاد روز پدر جامعه شناسی ایران «دکتر غلامحسین صدیقی»

همراه با نکوداشت جامعه شناس برجسته دکتر مسعود چلبی

برگزار کنندگان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد با همکاری انجمن جمعیت شناسی ایران و سایر نهادها

عناوین نشست‌های تخصصی:

علوم اجتماعی و سیاستگذاری اجتماعی

ثبت جهانی شهر یزد؛ فرصت ها و الزامات فرهنگی و اجتماعی

زمان و مکان:

شنبه ۱۱آذرماه ۹۶ساعت ۸تا ۱۱:۳۰

مراسم تجلیل از دکتر چلبی  ساعت ۱۴:۳۰تا  ۱۶:۳۰

یزد- صفاییه- بلوار دانشگاه- دانشگاه یزد- ساختمان مرکزی- تالار فرهنگ

لینک ثبت‌نام الکترونیک:  http://yazd.ac.ir/socialday