پنجمین همایش ملی کنکاش‌های مفهومی و نظری دربارۀ جامعه ایران

دگرگونی‌ها و پایداری‌های جامعۀ ایران: اُمیدها و بیم‌ها

زمان: چهارشنبه و پنج شنبه 25 و 26 خرداد 1401

دبیر همایش: اسمعیل خلیلی

دبیر اجرائی: دکتر علی نوری

شماره تلفن دبیر اجرایی همایش: 09351445544

رایانامه (ایمیل) همایش: isa.kankash5@gmail.com

دبیرخانۀ همایش: دفتر انجمن جامعه­‌شناسی ایران و انجمن جمعیت شناسی ایران

تاریخ­‌های مهم

  • مهلت ارسال طرح برگزاریِ نشست (پنل):30 بهمن 1400
  • اعلام طرح‌های پذیرفته شده: 28 اسفند 1400
  • مهلت ارسال چکیده مقالات:28 اسفند 1400
  • اعلامِ چکیده‌های پذیرفته شده:20 فروردین 1401
  • مُهلت دریافت اصلِ مقالات   20 اردیبهشت 1401
  • اعلام جدول پنل‌ها و ارائۀ سخنرانی‌های همایش: 15 خُرداد 1401