پاسداشت استاد فقید دکتر حبیب الله زنجانی

پاسداشت دکتر حبیب الله زنجانی

انجمن جمعیت‌شناسی ‌ایران و دانشکده علوم اجتماعی به منظور پاسداشت زحمات ارزشمند استاد فقید زنده یاد دکتر حبیب الله زنجانی در نظر دارند نشستی علمی با عنوان: نگاهی بر آثار و اندیشه های زنده یاد دکتر زنجانی در روز سه شنبه مورخه 26/09/1398 در تالار گفتگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار نمایند. حضور شما اندیشمندان، محققین و همکاران در پاسداشت زحمات آن استاد فقید گرامی میداریم.