همایش ملی یک سال پس از زلزله کرمانشاه

هدف همایش، احصا و جمع آوری تجربیات پژوهشی و آکادمیک در دانشگاه های کشور و در میان پژوهشگران و صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی پیرامون زلزله کرمانشاه و پیامدهای اجتماعی آن است.در راستای تحقق این هدف ضرورت دارد اقدامات صورت گرفته در زمینه مددرسانی به زلزله زدگان از سوی نهادهای رسمی و مردم در جهت تدوین سیاست های مناسب مورد ارزیابی قرار گیرد. بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران به صورت فردی و گروهی، سازمان یافته و یا غیر سازمان یافته در جریان امدادرسانی ها قرار گرفته و بعضاً از مناطق زلزله زده بازدید به عمل آوردند. لازم است در جهت ثبت و ضبط این تجربیات مهم پژوهشی اقدامات متعددی صورت گیرد و برگزاری این همایش در این جهت می تواند مفید واقع شود.محورهای همایش ابعاد اجتماعی زلزله کرمانشاه تأثیر زلزله کرمانشاه در همبستگی ملی الگوهای مشارکت مردمی در جریان امدادرسانی واگرایی و همگرایی اجتماعی و سیاسی در میان مردم زلزله‌زده مسائل اجتماعی قبل و پس از زلزله کرمانشاه پیامدهای اجتماعی زلزله کرمانشاه عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اجتماعی زلزله‌ زدگان پیامدهای فرهنگی زلزله کرمانشاه بازنمایی زلزله در شبکه‌های اجتماعی زلزله در حافظه تاریخی ایرانیان گفتمان‌های زلزله در حوزه عمومی زلزله، بیم و دلهره در زندگی روزمره مشاهیر و امدادرسانی در زلزله – زلزله و فرهنگ عاطفه در میان ایرانیان – زلزله و رسانه‌ها – نقش رسانه‌ها در امدادرسانی شایعات امدادرسانی الگوهای ارتباطی زلزله‌زدگان بهره‌مندی زلزله‌زدگان از رسانه‌ها بازنمایی زلزله در رسانه‌ها سیاست­گذاری اجتماعی و بحران­های طبیعی آسیب­ شناسی مدیریت بحران؛ از گذشته تاکنون الگوهای تأمین مسکن پس از بحران مشارکت و همیاری مردمی؛ تجربه ­ها، الگوها و آسیب­ هاارزیابی تأثیرات اجتماعی مداخلات پس از بحران نقش آموزش و رسانه در کاهش تلفات بحران اقتصاد اجتماعی بحران هازن و خانواده در زلزله کرمانشاه تجربه زیسته زنان زلزله‌ زده زنان و امدادرسانی در زلزله پیامدهای خانوادگی زلزله فرصت‌ها و ظرفیت‌های خانواده‌ها در مواجهه با زلزله ملاحظات جنسیتی و امدادرسانی آسیب‌های اجتماعی زلزله آسیب‌های خانوادگی زلزله انحرافات اجتماعی قبل و پس از زلزله خطرپذیری و آسیب‌پذیری مددکاری اجتماعی و زلزله‌زدگان نقش مددکاران اجتماعی در رفع آلام زلزله‌ زدگان بحران‌ها اجتماعی برآمده از زلزله و الگوهای مداخله‌ ای مددجویی و امدادرسانی در زلزله کرمانشاه ابعاد برنامه‌ریزی اجتماعی، شهری و منطقه‌ای زلزله کرمانشاه پیامدهای زلزله در وضعیت محله‌های شهری اثرات زلزله بر کیفیت مسکن و جایگاه آن مدیریت شهری، قبل و پس از زلزله نقشه شبکه‌های شهری در شهرهای زلزله‌زده پیامدهای جمعیتی ناشی از زلزله تغییرات در ساختار جمعیتی جابجایی‌ها و مهاجرت‌ها تحلیل دموگرافیک مناطق زلزله‌ زده پژوهشگران و نویسندگان محترم لطفاً چکیده مقالات و مقالات خود را حداکثر تا تاریخ‌های اعلام‌شده در سایت همایش بارگزاری فرمایید.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات۱۳۹۷-۰۷-

۰۱تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات۱۳۹۷-۰۷-

۰۴تاریخ شروع ارسال مقالات کامل۱۳۹۷-۰۷-

۰۵آخرین مهلت ارسال مقالات کامل۱۳۹۷-۰۸-

۰۱تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات۱۳۹۷-۰۸-

۰۴تاریخ شروع همایش۱۳۹۷-۰۸-

۳۰تاریخ پایان همایش۱۳۹۷-۰۹-۰۱