همایش تحلیل نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

انواع سرشماری‌ها به‌خصوص سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از مهم‌ترین روش‌های تهیه‌ی آمارهای اقتصادی – اجتماعی است که از دیرباز مورد توجه دولت‌مردان و تصمیم‌گیران بوده است. با توجه به این که ایران کشوری در حال توسعه یا در حال گذار است، انجام سرشماری و تحلیل نتایج آن بر اساس ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی در کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. در همین راستا ” همایش تحلیل نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ ” به‌منظور ارائه‌ی نتایج تحلیلی از یافته‌های سرشماری و ارائه‌ی آخرین روش‌های علمی سرشماری در۶ و ۷ آذر ۱۳۹۷برگزار خواهد شد.

این همایش با هدف ترویج استفاده از داده‌ها و اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن برای تحلیل موضوعات اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی، بسترسازی برای بهبود برنامه‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی کشور، بررسی چالش‌های علمی و اجرایی انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن و ارتقاء سطح سواد و فرهنگ آماری کشور برگزار می شود.

از جمله محورهای همایش می توان به روش‌شناسی سرشماری، توزیع و ساختار جمعیت، پویایی شناسی جمعیت، ویژگی‌های مسکن و ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی جمعیت و خانوار اشاره کرد.