نشست علمی- تخصصی انجمن تحت عنوان “چالش های اداره کلان شهر”

به اطلاع می رساند نشست علمی- تخصصی انجمن تحت عنوان “چالش های اداره کلان شهر” با همکاری موسسه مطالعات جمعیتی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  با حضور پروفسور علی مدنی پور در روز شنبه مورخ 7 مهرماه 1397 ساعت 15 الی 17 در محل تالار گفتگو، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

بدینوسیله از اعضاء محترم دعوت می شود تا با شرکت در نشست فوق بر غنای مباحث بیفزایند.

دبیر خانه انجمن جمعیت شناسی ایران