نشست علمی- تخصصی انجمن تحت عنوان “جمعیت شناسی فضایی: وضعیت حال و جهت گیری های آینده”

به اطلاع می رساند نشست علمی- تخصصی انجمن تحت عنوان “جمعیت شناسی فضایی: وضعیت حال و جهت گیری های آینده” با همکاری موسسه مطالعات جمعیتی و  گروه جمعیت شناسی  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  با سخنرانی از طریق اسکایپ پروفسور استفن ماتیوس، استاد جمعیت شناسی دانشگاه پنسیلوانیا و سردبیر مجله جمعیت شناسی و حضور دکتر حمیدرضا ربیعی دستجردی در روز چهارشنبه مورخ 23  ابان ماه 1397 ساعت 16 الی 18 در محل تالار گفتگو  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

بدینوسیله از اعضاء محترم دعوت می شود تا با شرکت در نشست فوق بر غنای مباحث بیفزایند.

دبیر خانه انجمن جمعیت شناسی ایران