نشست روش های تحلیل وضعیت و روند علت مرگ مورد ایران برگزار شد

نشست “روش های تحلیل وضعیت و روند علت مرگ مورد ایران”  با همت انجمن جمعیت شناسی ایران دفتر یزد و همکاری انجمن علمی و دانشجویی دانشگاه یزد در 11 اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد.