نشست تخصصی با موضوع مسائل و چالش‌های جمعیتی ایران

🛑 انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه شهید‌بهشتی با همکاری گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید‌بهشتی و انجمن جمعیت‌شناسی ایران به مناسب روز ملی جمعیت برگزار می‌کند:

نشست تخصصی با موضوع مسائل و چالش‌های جمعیتی ایران

⏱️زمان: سه شنبه ۲ خرداد ماه ساعت ۱۴ الی ۱۶

📍مکان: تالار امیرکبیر دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه شهید‌بهشتی