نشست تخصصی با عنوان: فرصت ها و چالش های مهاجران خارجی در ایران (با تاکید بر استان مرکزی)

پارک علم، فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه اراک با همکاری استانداری مرکزی و انجمن جمعیت شناسی ایران برگزار می کند:

نشست تخصصی با عنوان: فرصت ها و چالش های مهاجران خارجی در ایران (با تاکید بر استان مرکزی)

سخنرانان: جناب آقایان دکتر رسول صادقی، امین باقری و احمدرضا ادینه

تاریخ برگزاری: ۳ آبان ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰

مکان برگزاری: پردیس مرکزی دانشگاه اراک، دانشکده علوم انسانی، سالن دفاعیه

لینک دسترسی: https://www.skyroom.online/ch/arakuniversity/o1002