نشست آنلاین جمعیت شناسی اثرات همه گیری کرونا برگزار شد

نشست آنلاین جمعیت شناسی اثرات همه گیری کووید-19 با نیم نگاهی به ساختار سنی و سالخوردگی جمعیت در ایران ، به مناسبت روز جهانی سالمندان روز شنبه 10 مهرماه 1400 توسط انجمن جمعیت شناسی ایران برگزار شد