مراسم ترحیم استاد دکترمحمد امین قانعی راد

بدینوسیله به اطلاع دوستان، همکاران و اعضای محترم انجمن جامعه شناسی ایران و اجتماع علمی کشور و دوست داران استاد دکتر محمد امین قانعی راد می رساند، مراسم ترحیم این استاد فرزانه و برجسته روز سه شنبه 29 خردادماه، ساعت 14 تا 15:30 در مسجد جامع شهرک قدس واقع در میدان صنعت برگزار می شود.