فراخوان مقاله کنفرانس آنلاین «امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه»

کنفرانس ملی امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه در بهمن ماه سال جاری به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

اهداف کنفرانس

  • انجام نیاز سنجی های مرتبط با حوزه اجتماعی در برنامه از منظر نخبگان
  • شناسایی دیدگاه های صاحب نظران و کارشناسان
  • آماده سازی دستگاه ها برای ورود به مرحله تهیه مفاد/احکام موردنیاز در راستای انجام وظایف مندرج در اسناد سیاستگذاری در محدوده زمانی ۵ ساله برنامه هفتم
  • کمک به افزایش تعامل بین انجمن ها، صاحب نظران،دستگاه های مرتبط با مراجع مرتبط با برنامه
  • ایجاد فضای گفت گوی اجتماعی علمی در حوزه سیاستگذاری اجتماعی، سلامت اجتماعی و برنامه هفتم

نحوه برگزاری کنفرانس

الف: آنلاین(برخط)

ب: حضوری با تعداد محدود مدیران ارشد و صاحب نظران کلیدی(در صورت مناسب بودن شرایط کشور با توجه به شیوع ویروس کرونا و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی)

نحوه ارسال مقالات

مقالات می بایست از طرق زیر ارسال شود:

شماره واتس آپ : ۰۹۱۰۲۹۴۹۸۶۳

ایمیل : mailto:devplan7socialwork@outlook.com

مهلت ارسال مقاله: ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

زمان داوری مقالات: ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹

زمان برگزاری کنفرانس: بهمن ماه ۱۳۹۹

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران