سومین همایش ملی روز علوم اجتماعی

سالروز بزرگداشت پدر جامعه شناسی ایران، دکتر غلامحسین صدیقی

برگزار کنندگان: دانشگاه بوعلی سینا، انجمن جمعیت شناسی ایران، انجمن ایرانی تاریخ و سایر نهادها و دانشگاهها

با حضور اساتید و بزرگان علوم اجتماعی

زمان: چهارشنبه 17 آذرماه 1395 از ساعت 9 تا 16

مکان: همدان، بلوار شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، سالن اجتماعات شهید چمران