سلسه نشست های موج زنده با موضوع اندیشه ورزی

فرصتی برای اندیشه ورزی
✅ پژوهشکده مهرستان (مطالعات حکمرانی) با همکاری انجمن جمعیت شناسی ایران برگزار می کند:
🔐 سمینار تخصصی سیاست پژوهی
📝 همراه با کارورزی تحلیلی
⏪ موضوعات:
🗂️معناکاوی، چرایی و چگونگی سیاست پژوهی؛
📈 رصد و تحلیل زمینه های موفقیت سیاست های مشوق فرزندآوری در ایران و جهان؛
🪩 آشنایی با جغرافیای جمعیت و جنسیت در ایران.
📜 ارائه گواهی شرکت در جلسه از سوی انجمن جمعیت شناسی ایران
🕓 چهارشنبه 28 اردیبهشت، ساعت 16-19
📩 ثبت نام و دریافت لینک:
https://mehrestan.ir/specialized-seminar-on-policy-research