رونمائی از گزارش عملکرد پژوهشی موسسه مطالعات جمعیتی در سال 1397

گزارش عملکرد مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور در سال 1397 با حضور دکتر محمد جلال عباسی شوازی، رئیس موسسه، دکتر رسول صادقی، معاون پژوهشی، و سایر مدیران و اعضاء هیات علمی و کارشناسان موسسه در نشست روز چهارشنبه مورخه 2 مردادماه 1398 رونمائی شد.  این نشست که به منظور بررسی عملکرد و همفکری و بحث پیرامون ارزیابی فعالیتهای موسسه با توجه به شرایط تحریمهای ظالمانه، و نیز برنامه های آینده موسسه تشکیل شده بود، رئیس موسسه با توجه به پویائی و چندبعدی بودن موضوع جمعیت، به ضرورت دیدی سیستمی، همه‌جانبه و برنامه‌ریزی هماهنگ نهادهای مختلف پژوهشی، مدیریتی، قانونگذاری و اجرایی اشاره نمودند. مؤسسه مطالعات جمعیتی، به عنوان یکی از نهادهای میانی و استراتژیک، نقش بسزائی در شناخت مسائل جمعیتی دارد.

دکتر عباسی در ادامه جهت‌گیری و برنامه‌ریزی مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور در سال‌های اخیر را نویدبخش تحول علمی و پژوهشی و برنامه‌ریزی در سطح ملی و منطقه‌ای دانست. تدوین سند راهبردی و برنامة اقدام، تهیه برنامه جامع تحقیقاتی اعضای هیأت علمی در راستای سیاست‌های کلی جمعیت، تقویت و افزایش روحیه و انگیزه پژوهشی همراه با جذب نیروی انسانی متخصص و متهعد در افزایش کیفیت فعالیت‌های پژوهشی موسسه نقش بسزایی داشته است. برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف راهبردی، ارتقای فعالیت‌های پژوهشی و تمرکز بر فعالیت‌های تخصصی در حوزه‏های مختلف جمعیت، یکی از اصول اساسی مؤسسه در سال‌های اخیر بوده است. همچنین، به‌منظور بهره‌وری و استفاده از نتایج تحقیقاتی در جهت منافع ملّی و سیاست‌های جمعیتی کشور، هم‌فکری و تعامل نهادی با سایر سازمان‌های مرتبط با جمعیت در کشور در اولویت برنامه ها بوده است.

رئیس موسسه در ادامه اظهار خرسندی نمود که تلاشهای ارزشمند موسسه در راستای تحقق اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از یکسو، و نیز در مسیر اهداف سیاست‌های کلی جمعیت، از دیگر سو، نتیجه بخش بوده، و موفقیتهای چشمگیر و امیدوار کننده ای بدنبال داشته است. به عنوان مثال، تعداد پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در سال 1397 نسبت به سال 1392، سه برابر، تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی داخلی و بین‌المللی بیش از چهار برابر، و تعداد مقالات ارایه شده در سمینارها و همایش‌های ملی و بین‌المللی حدود 5/2 برابر افزایش یافته است. مهمتر از آن، کیفیت تحقیقات انجام شده و محتوی آن نیز بیانگر عمیقتر شدن یافته های گزارشها، و کاربردی بودن نتایج آنها می باشد.  با اینحال، تحقق کامل اهداف راهبردی مستلزم تلاش همکاران و حمایت همه جانبه وزارت علوم می باشد.

در ادامه نشست، معاون پژوهشی و مدیران مالی و اداری، گزارشی از فعالیتها و وضعیت موسسه و برنامه های آینده را ارائه دادند، و اعضاء هیات علمی و کارشناسان موسسه نیز در مورد راهکارهای پیشنهادی برای تحقق اهداف موسسه بحث کردند. در پایان، دکتر عباسی شوازی از تلاشهای ارزشمند کلیه همکاران موسسه که خالصانه در ارتقاء فعالیتها و دستیابی به اهداف موسسه تلاش کرده اند سپاسگزاری نمود.

دریافت فایل گزارش عملکرد پژوهشی موسسه مطالعات جمعیتی در سال 1397