دکتر محمد ميرزايی

بسمه تعالي

همكاران و اعضاء محترم انجمن جمعيت ‏شناسي ايران

با سلام و ارادت،

به دنبال مجمع عمومي و انتخابات هيات مديره جديد با توجه به راي بالاي جناب آقاي دكتر محمدجلال عباسي‏ شوازي، اعضا هيات مديره ايشان را به عنوان رئيس انجمن انتخاب نمودند كه مراحل ثبت و اجرائي شدن آن در جريان است. مجددا اين انتخاب را به ايشان و اعضا هيات مديره جديد تبريك عرض مي‏كنم.

اغتنام فرصت نموده و از حسن ظن، هم‏كاريها و همراهي‏هاي شما اعضاء محترم انجمن كه در دو دهه اخير اين حقير را براي خدمتگزاري در انجمن جمعيت‏شناسي ايران انتخاب نموديد تقدير و تشكر مي‏نمايم. همكاريها و همراهي‏هاي هيات مديره سه ساله اخير، به خصوص دكتر عباسي نايب رئيس و دبير انجمن و دكتر صادقي خزانه‏دار انجمن، را ارج مي‏نهم. از همه عزيزاني كه به نحوي از انحاء در گردش امور انجمن و افت و خيزهاي آن يا رو مددكار انجمن بوده‏اند سپاسگزارم. در اين ميان دانشجويان عزيز دوره‏هاي تحصيلات تكميلي كه در واقع سربازان جمعيت‏شناسي هستند عموماَ نقش ويژه‏اي داشته‏اند. پاره‏اي از آنها بطور مستقيم مددكار و يا مسئول دبيرخانه انجمن (خانم درودي، آقاي شريفي، خانم ماندگاري، آقاي عسكري، خانم موسوي، آقاي زنگنه، خانم رشوند- آقاي منوچهري و خانم سجادي) بوده‏اند كه سزاوار تقدير و تشكر ويژه است. در دوره جديد براساس آراء وزين شما براي خدمتگزاري به عنوان بازرس انجمن انتخاب شده‏ام كه در مرحله ثبت و اجرائي شدن است. اگر عمري باشد به حول و قوه الهي كماكان عنداللزوم در كنار انجمن خواهم بود.

در پايان از عموم همكاران و جمعيت‏ شناسان راستين و دردمند استدعا مي‏ِشود حتي‏ المقدور در بهبود و نجات سياستگذاري ها، آموزش و پژوهش جمعيت شناسي از مظلوميت و ورطه‏ هائي كه به آن گرفتار است تلاش و مجاهدت داشته باشند كه مطمئناَ مفيد، موثر و مأجور خواهد بود.

با آرزوي تاييدات الهي

محمد ميرزايی خدمتگزار انجمن جمعيت ‏شناسي ايران