دکتر محمد ميرزايی

بسمه تعالی

با نهايت تالم و تاسف درگذشت استاد و همكار ارجمند دكتر علي‏ اكبر پايدارفر از پيش كسوتان جمعيت‏ شناسی كشور، استاد سابق و بنيان گذار جمعيت‏ شناسی در دانشگاه شيراز و استاد دانشگاه كارولينای شمالی را به اطلاع اعضا محترم انجمن جمعيت‏ شناسی ايران مي‏ رساند.

آن زنده‏ ياد از اعضا هيات تحريريه مجله انجمن و در آموزش و پژوهش «جمعيت‏ شناسی اجتماعی» در سطح ملی و بين ‏المللی فعال و تاثيرگذار بود، در دهه 1360 نيز نقش فعال و موثری در نوگشايی و تثبيت رشته ‏ها و گرايش های علوم اجتماعی داشت. تلاش و فعاليت های علمي- پژوهشی مستمر،‏ مردمداری و اخلاص از ويژگيهای بارز آن استاد فرزانه بود.

از طرف هيات مديره و اعضا انجمن اين مصيبت را به حضور خانواده محترم آن فقيد سعيد تسليت گفته و برايشان صبر و اجر از خداوند خواستاريم.

محمد ميرزايي رئيس انجمن جمعيت ‏شناسي ايران