دکتر محمد جلال عباسی شوازی

اعضاء محترم انجمن جمعیت شناسی ایران

با سلام و احترام،

در آستانه بهار طبیعت، فرصت را مغتنم شمرده از طرف هیات مدیره انجمن، حلول سال جدید را به یکایک شما تبریک و تهنیت گفته و سالی پر از امید و سرشار از موفقیت توام با سلامت و خوشبختی برایتان آرزو می کنم.

همانند سالهای گذشته، انجمن جمعیت شناسی ایران در سال 1396 فعالیتهای چشمگیر و ارزشمندی در راستای ترویج و تقویت دانش جمعیت شناسی، شناخت عمیق و تخصصی مسائل جمعیتی در راستای سیاستهای کلی جمعیت به انجام رسانید. جهت استحضار، فعالیتهای سال جاری و آینده انجمن به شرح زیر می باشد.

نشست های تخصصی و همایشها: علاوه بر جلسات هیات مدیره که برای برنامه ریزی فعالیتها و سامان دهی انجمن برگزار گردید، انجمن جمعیت شناسی ایران در سال 1396 در برگزاری 7 نشست تخصصی، 6 همایش ملی، 3 کارگاه تخصصی، و 3 بزرگداشت پیشگامان حوزه علوم اجتماعی نقش فعال داشته است.

دفاتر استانی: یکی از فعالیتهای اساسی انجمن در این دوره گسترش فعالیتهای انجمن در سایر استانهای کشور است که خوشبختانه با تصویب هیات مدیره انجمن زمینه تاسیس این دفاتر فراهم شده است. در اسفندماه جاری اولین دفتر انجمن در دانشگاه یزد با مدیریت آقای دکتر عباس عسکری ندوشن افتتاح گردید، و در نظر است در سال 1397 نیز سایر دفاتر استانی انجمن در دانشگاههای تبریز، شیراز و همدان با مدیریت آقایان دکتر توکل آقایاری هیر، دکتر علی یار احمدی، و دکتر حاتم حسینی افتتاح شوند.

مجله انجمن: با همت جناب آقای دکتر میرزائی و هیات تحریریه انجمن، شماره 21 نامه انجمن جمعیت شناسی ایران به چاپ رسید، و شماره 22 نیز به زودی به چاپ خواهد رسید. با توجه به تغییر هیات مدیره، در نظر است تا تغییراتی در ارکان و هیات تحریریه، و شیوه چاپ نامه انجمن در سال آینده صورت پذیرد که جزئیات آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

همایش انجمن: هیات مدیره انجمن در جلسات متعددی زمینه های برگزاری نهمین همایش انجمن را بحث و بررسی نموده و هماهنگی های اولیه نیز به انجام رسیده است. با کمال خرسندی به استحضار می رساند که نهمین همایش انجمن با عنوان جمعیت و سلامت در اواخر مهرماه سال 1397 با همکاری دانشگاههای تبریز و علوم پزشکی تبریز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه مطالعات جمعیتی و سایر نهادهای علمی و اجرائی در تبریز برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر همایش به زودی از طریق وبسایت انجمن به اطلاع خواهد رسید.

علاوه بر موارد فوق، به منظور افزایش کیفیت آموزش و پژوهش جمعیت شناسی در کشور برنامه های متعددی برای نشستهای تخصصی در سطح ملی و بین المللی در نظر گرفته شده است که با حمایت و همکاری اعضاء انجمن و مراکز تحقیقاتی، سازمانها، و سایر انجمن های علمی به انجام خواهد رسید. بدیهی است یکی از رسالتهای اساسی و استراتژیک انجمن ارائه شناخت دقیق و تخصصی مسائل جمعیتی و مشارکت فعال در تصمیم سازی و برنامه ریزی در راستای سیاستهای کلی جمعیت است که با همفکری، همدلی و همکاری شما بزرگوراران تحقق خواهد بخشید.   انشاءلله

با سپاس از حمایتهای ارزشمند شما، چشم به راه پیشنهادات و راهکارهای سازنده، و مشارکت فعال تک تک اعضاء در راستای تقویت و بهبود فعالیتهای انجمن می مانیم. پاینده، استوار، و امیدوار باشید.

محمد جلال عباسی شوازی رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران