دکتر محمد جلال عباسی شوازی

انالله و انا الیه راجعون

همكار ارجمند جناب آقاي دكتر حاتم حسيني
درگذشت مادر گراميتان را از طرف هيات مديره و اعضا انجمن جمعيت شناسي ايران به شما و خانواده محترم تسليت گفته و برايتان صبر و اجر در اين مصيبت را از خداوند مسئلت مي كنيم

محمد جلال عباسی شوازی رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران