دكتر محمد ميرزايي

بسمه تعالی

عضو محترم انجمن جمعيت‏ شناسی ايران

با سلام  و احترام،

به اطلاع مي‏ رساند، مجمع عمومی عادی انجمن جمعيت‏ شناسی ايران در هفته اول خرداد ماه 1396 برگزار مي‏ گردد. چنانچه تاكنون در مورد تمديد عضويت در انجمن اقدام نكرده ‏ايد خواهشمند است تا 20 ارديبهشت 1396 در اين زمينه اقدام فرمائيد تا شركت شما در انتخابات مجمع عمومی امكان پذير باشد.

ضمن تاكيد و تقاضاي شركت فعال در مجمع چنانچه جهت اضطرار امكان شركت برايتان ميسر نباشد مي‏توانيد به يكي از اعضا پيوسته انجمن براي راي دادن وكالت بدهيد.

باتشكر و آرزوي تاييدات الهي

محمد ميرزايي رئيس انجمن جمعيت‏ شناسي ايران