تعویق زمان برگزاری همایش ملی سالخوردگی جمعیت ایران

به اطلاع می رساند که علیرغم هماهنگی های به عمل آمده، امکان برگزاری همایش ملی سالخوردگی در تاریخ 22 آذرماه 1402 وجود ندارد. زمان جدید برگزاری همایش پس از هماهنگی با مسئولان ذیربط متعاقبا اعلام خواهد شد.

به اطلاع تمامی عزیزانی که از طریق ارسال مقاله و یا عضویت در کمیته علمی، کمیته اجرایی و همچنین از طریق قبول دعوت به عنوان سخنران کلیدی و مدیریت نشست ها، سهمی در برگزاری همایش ملی سالخوردگی جمعیت دارند می رساند که علیرغم هماهنگی های به عمل آمده، امکان برگزاری همایش ملی سالخوردگی در تاریخ 22 آذرماه 1402 وجود ندارد. زمان برگزاری همایش پس از هماهنگی با مسئولان دانشگاه و سایر مسئولان مرتبط با همایش از جمله انجمن محترم جمعیت شناسی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان و استانداری گیلان متعاقبا اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است که داوری های انجام شده به قوت خود باقیست.