برگزاری همایش و نشست علمی “اخلاق و فرهنگ شهرنشینی” توسط انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

اطلاعیه خیلی  مهم

اساتید، پژوهشگران، دانشجویان ارجمند

با درود گرم و آرزوی تندرستی؛ همانگونه که در جریان قرار گرفته­اید بر حسب نیاز جامعه و شرایط اجتماعی در حال گذار که در آن هستیم برگزاری همایش و نشست علمی “اخلاق و فرهنگ شهرنشینی” توسط انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری با کمک و مشارکت شما گرامیان که مقرر بود در خرداد ماه 1399 برگزار شود.

با پیدایش و گسترش ویروس کرونا و محدودیتهای ناشی از آن برگزاری این واقعه علمی به بهمن ماه 1399 موکول گردیده است.

در اینجا لازم میدانم از کلیه عزیزانی که با ارسال چکیده ها و مقالات ارزشمند خویش در این امر مهم مشارکت داشته­اند سپاسگزاری صمیمانه نموده و به آگاهی برسانیم که چکیده ها و مقالات تایید شده در همایش و چاپ کتاب مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر از کلیه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، کارشناسان و صاحبنظرانی که تاکنون موفق به ارسال آثار خود نشده اند درخواست میشود به منظور برگزاری موثر این همایش با بذل عنایت ویژه چکیده ها و مقالات ارزشمند خویش را حداکثر تا 30 آبان ماه  1399 آماده در سایت همایش به نشانی ….بارگذاری نمایند.

گرچه ویروس کرونا پیامدهای تاثر برانگیزی برای بشریت و ایران عزیزمان داشته است اما بررسی پیامدهای منفی و مثبت ناشی از بروز این ویروس و تاثیرگذاری آن بر گذران زندگی شهرنشینی دست مایه بسیار ارزشمندی است که تا محققان ارزشمندمان تبعات و مولفه های مهم انسانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی این واقعه مهم را توصیف و تبین نمایند.

باتشکر و با امید به دریافت آثار ارزشمند محققان گرامی به پیوست فراخوان همایش حضورتان تقدیم می گردد.

لازم به ذکر است باتوجه شرایط و پروتکلهای بهداشتی موجود برگزاری همایش بصورت نیمه حضوری و مجازی خواهد بود و اطلاعات تکمیلی در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

                                                                                                          با تشکر

                                                                                                         میرطاهر موسوی

 دبیر علمی همایش ملی اخلاق و فرهنگ شهرنشینی