انتخاب مجدد دکتر محمد جلال عباسی شوازی به عنوان عضو شورای اتحادیه بین المللی مطالعات جمعیتی برای دوره 2022-2025

بر اساس نتیجه انتخابات اتحادیه بین المللی مطالعات جمعیتی (IUSSP)، دکتر محمد جلال عباسی شوازی، استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران به عنوان یکی از اعضاء شورا ی اتحادیه برای دوره چهار ساله 2022 تا 2025 انتخاب شد.

اتحادیه بین المللی مطالعات جمعیتی از سال 1928 به منظور گسترش مطالعات علمی جمعیت شناسی در عرصه المللی تاسیس شد، و تا بحال نقش ارزشمندی در شناخت مسائل جمعیتی، و تدوین و ارزیابی سیاستها و برنامه های جمعیتی داشته است. دبیر خانه IUSSP در شهر پاریس فرانسه مستقر است، و در حال حاضر حدود 1600 متخصص جمعیت شناسی از 120 کشور جهان در این اتحادیه عضویت دارند.

پروفسور عباسی شوازی، اولین جمعیت شناس ایرانی است که برای دومین بار به عنوان عضو شورای اتحادیه بین المللی مطالعات جمعیتی انتخاب شده است. طی دو دهه گذشته، ایشان فعالیتهای ارزشمندی در جهت توسعه آموزش و پژوهش جمعیت شناسی و تاسیس نهادهای علمی جمعیتی در عرصه ملی و بین المللی داشته است.  ایشان یکی از بنیانگذاران انجمن جمعیت شناسی آسیا است و طی دو دوره در سالهای 2009 الی 2012 به عنوان نایب رئیس و رئیس انجمن جمعیت شناسی آسیا انتخاب شد. وی همچنین طی سالهای 1397 تا 1400 ریاست انجمن جمعیت شناسی ایران را عهده دار بوده و در حال حاضر نیز عضو هیأت مدیره این انجمن است.    

هیأت مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران، انتخاب شایسته دکتر عباسی شوازی را به ایشان و کلیه اعضاء انجمن جمعیت شناسی ایران و اساتید و دانشجویان حوزه علوم اجتماعی تبریک گفته و امیدوار است همانند گذشته فعالیتهای بی شائبه و شبانه روزی ایشان مایه خیر و برکت برای کشور عزیز در حوزه علم جمعیت شناسی در ایران و در سطح بین المللی باشد.  

لینک خبر نتیجه انتخابات IUSSP: https://iussp.org/en/2021-council-elections-results